طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غلت زدن به انگلیسی غلت زدن یعنی چه

غلت زدن

welter

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها