طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غلطنامه به انگلیسی غلطنامه یعنی چه

غلطنامه

corrigendum
errata
erratum

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها