طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غلط خواندن به انگلیسی غلط خواندن یعنی چه

غلط خواندن

misread

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها