طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غلط چاپى کردن به انگلیسی غلط چاپى کردن یعنی چه

غلط چاپى کردن

misprint

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها