معنی و ترجمه کلمه غلنبه به انگلیسی غلنبه یعنی چه

غلنبه

knotted
swelling

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها