طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غمگین به انگلیسی غمگین یعنی چه

غمگین

careworn
cheerless
depressed
dispirited
dolesome
down
dyspeptic
grum
heartsick
heartsore
heavyhearted
joyless
melancholy
sad
sorrowful
sorry
triste
tristful
woeful

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها