طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غیراجتماعى به انگلیسی غیراجتماعى یعنی چه

غیراجتماعى

dissociable
dissociant

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها