معنی و ترجمه کلمه غیرثابت کردن به انگلیسی غیرثابت کردن یعنی چه

غیرثابت کردن

unfix

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها