معنی و ترجمه کلمه غیرعمدى به انگلیسی غیرعمدى یعنی چه

غیرعمدى

random
unintentional
unwitting

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها