طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غیر صمیى به انگلیسی غیر صمیى یعنی چه

غیر صمیى

standoffish

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها