طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غیر ضرورى بودن به انگلیسی غیر ضرورى بودن یعنی چه

غیر ضرورى بودن

dispensability

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها