طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غیر ضرورى به انگلیسی غیر ضرورى یعنی چه

غیر ضرورى

dispensable
inessential
supererogatory
superfluous
uncalled for
undue
unessential
unnecessary

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها