طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غیر فنى و غیر علمى به انگلیسی غیر فنى و غیر علمى یعنی چه

غیر فنى و غیر علمى

laity

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها