طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غیر فنى به انگلیسی غیر فنى یعنی چه

غیر فنى

laic
unprofessional

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها