طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غیر قابل تقسیم بودن اعداد به دو قسمت مساوى به انگلیسی غیر قابل تقسیم بودن اعداد به دو قسمت مساوى یعنی چه

غیر قابل تقسیم بودن اعداد به دو قسمت مساوى

imparity

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها