طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غیر قابل محاسبه به انگلیسی غیر قابل محاسبه یعنی چه

غیر قابل محاسبه

incomputable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها