معنی و ترجمه کلمه غیر معاصر به انگلیسی غیر معاصر یعنی چه

غیر معاصر

asynchronism
asynchronous
asynchrony

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها