طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غیر کافى براى ایجاد تحریک عصبى یا احساس به انگلیسی غیر کافى براى ایجاد تحریک عصبى یا احساس یعنی چه

غیر کافى براى ایجاد تحریک عصبى یا احساس

subliminal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها