معنی و ترجمه کلمه غیر کافى به انگلیسی غیر کافى یعنی چه

غیر کافى

inadequate
incompetent
scanty
short
skimp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها