طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فئودالیسم به انگلیسی فئودالیسم یعنی چه

فئودالیسم

feudalism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها