طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فائق آمدن به انگلیسی فائق آمدن یعنی چه

فائق آمدن

get
surmount

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها