طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فائق شدنى به انگلیسی فائق شدنى یعنی چه

فائق شدنى

superable
surmountable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها