طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فائق نیامدنى به انگلیسی فائق نیامدنى یعنی چه

فائق نیامدنى

insuperable
insurmountable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها