طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فارثینگ به انگلیسی فارثینگ یعنی چه

فارثینگ

farthing

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها