طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فارغ از خود به انگلیسی فارغ از خود یعنی چه

فارغ از خود

selfless

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها