طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فارغ البال به انگلیسی فارغ البال یعنی چه

فارغ البال

incogitant

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها