طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فارقلیط به انگلیسی فارقلیط یعنی چه

فارقلیط

paraclete

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها