طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فاسد شدن به انگلیسی فاسد شدن یعنی چه

فاسد شدن

addle
decay
degenerate
disintegrate
gangrene
go off
putrefy
spoil
vitiate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها