طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فاسد شدگى به انگلیسی فاسد شدگى یعنی چه

فاسد شدگى

malady

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها