طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فاصله بین دو بال هواپیما و پرنده به انگلیسی فاصله بین دو بال هواپیما و پرنده یعنی چه

فاصله بین دو بال هواپیما و پرنده

wingspread

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها