طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فاصله حداکثر و حداقل سیاره از قمر به انگلیسی فاصله حداکثر و حداقل سیاره از قمر یعنی چه

فاصله حداکثر و حداقل سیاره از قمر

mean distance

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها