معنی و ترجمه کلمه فاصله زمانى بین عبور ماه از نقطه اى و ایجاد مد در آن نقطه به انگلیسی فاصله زمانى بین عبور ماه از نقطه اى و ایجاد مد در آن نقطه یعنی چه

فاصله زمانى بین عبور ماه از نقطه اى و ایجاد مد در آن نقطه

lunitidal interval

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها