طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فاصله به انگلیسی فاصله یعنی چه

فاصله

blank
blank character
diastema
distance
gulf
hiatus
interim
interlude
intermezzo
intermittence
interregnum
interspace
interstice
interval
lacuna
space
spacing
time out

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها