طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فاعل به انگلیسی فاعل یعنی چه

فاعل

doer
factor
subject

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها