طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فاقد ارتباط منطقى به انگلیسی فاقد ارتباط منطقى یعنی چه

فاقد ارتباط منطقى

inconsecutive
inconsequent

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها