طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فاقد اکسیژن کردن به انگلیسی فاقد اکسیژن کردن یعنی چه

فاقد اکسیژن کردن

deoxygenate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها