طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فاقد برانشى یا دستگاه تنفس به انگلیسی فاقد برانشى یا دستگاه تنفس یعنی چه

فاقد برانشى یا دستگاه تنفس

abranchiate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها