طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فاقد خبرگى به انگلیسی فاقد خبرگى یعنی چه

فاقد خبرگى

inexpert

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها