طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فاقد دید به انگلیسی فاقد دید یعنی چه

فاقد دید

visionless

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها