طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فاقد شخصیت کردن به انگلیسی فاقد شخصیت کردن یعنی چه

فاقد شخصیت کردن

depersonalize

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها