طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فاقد قوه تعقل و ادراک به انگلیسی فاقد قوه تعقل و ادراک یعنی چه

فاقد قوه تعقل و ادراک

non compos mentis

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها