طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فاقد نیرو کردن به انگلیسی فاقد نیرو کردن یعنی چه

فاقد نیرو کردن

fray

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها