طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فانوس دریایى به انگلیسی فانوس دریایى یعنی چه

فانوس دریایى

lighthouse
pharos

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها