طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فاکتوریل به انگلیسی فاکتوریل یعنی چه

فاکتوریل

factorial

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها