طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فتنه انگیز به انگلیسی فتنه انگیز یعنی چه

فتنه انگیز

incentive
inflammatory

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها