طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فتوالکتریک به انگلیسی فتوالکتریک یعنی چه

فتوالکتریک

photoelectric

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها