طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فدرالیسم به انگلیسی فدرالیسم یعنی چه

فدرالیسم

federalism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها