طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فدرال به انگلیسی فدرال یعنی چه

فدرال

federal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها