طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرآیند تکرارى به انگلیسی فرآیند تکرارى یعنی چه

فرآیند تکرارى

iterative process

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها