طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فراتابى به انگلیسی فراتابى یعنی چه

فراتابى

translucence
translucency

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها